TUCANO 580–550

Zarządzanie danymi.

Już od dawna dane są istotnym i nieodzownym środkiem pracy. Aby móc wykorzystać cały tkwiący w nich potencjał w zyskowny sposób, należy obchodzić się z nimi tak samo dobrze, jak z parkiem maszynowym. Wszystkie systemy, maszyny i procesy robocze muszą być połączone w logiczną sieć, a generowane dane trzeba przesyłać do wielu różnych lokalizacji w celu przeprowadzania analiz.

TUCANO 500

TUCANO 580–550

Zarządzanie danymi.

Już od dawna dane są istotnym i nieodzownym środkiem pracy. Aby móc wykorzystać cały tkwiący w nich potencjał w zyskowny sposób, należy obchodzić się z nimi tak samo dobrze, jak z parkiem maszynowym. Wszystkie systemy, maszyny i procesy robocze muszą być połączone w logiczną sieć, a generowane dane trzeba przesyłać do wielu różnych lokalizacji w celu przeprowadzania analiz.

Zarządzanie danymi.

TUCANO 500

FLEET VIEW i TELEMATICS.

Wszystko jak na dłoni – wystarczy kliknąć.

W ramach TELEMATICS firma CLAAS oferuje możliwość wywołania przez internet wszędzie i zawsze wszystkich istotnych informacji o maszynie. Z TELEMATICS zarabia się więcej.

FLEET VIEW App.

FLEET VIEW (widok floty) to aplikacja CLAAS umożliwiająca koordynację pojazdów należących do jednej floty żniwnej, pozwalająca na pracę kombajnów bez przestojów. Informuje ona wszystkich operatorów praktycznie w czasie rzeczywistym o ich pozycji i poziomie napełnienia zbiorników kombajnów całej floty.

Pobierz FLEET VIEW

Poprawa procesów pracy.

Codziennie jest sporządzany i wysyłany przez e-mail raport z analizą czasu pracy oraz oceną najważniejszych parametrów maszyny. Przed rozpoczęciem pracy można przeanalizować informacje z dnia poprzedniego i sprawdzić, kiedy maszyna pracowała najlepiej. Dodatkowo można wywołać ślady przejazdów maszyny z protokołem zdarzeń i zoptymalizować logistykę transportu. TELEMATICS umożliwia celowe zarządzanie flotą i eliminację nierentownych przestojów.

Uproszczenie dokumentacji.

Za pomocą TELEMATICS eksportuje się ważne dane do mapowania wydajności i oszczędza cenny czas. Tak np. można uzyskać informacje o wydajności na poszczególnych częściach pola.

Optymalizacja ustawień.

Dzięki osobistemu dostępowi do TELEMATICS można w czasie rzeczywistym precyzyjnie porównywać przez internet ustawienia swoich maszyn w ciągu całej kampanii. Wynik: perfekcyjna praca w każdych warunkach. Każdego dnia.

TUCANO 500

Automatyczna dokumentacja.

Funkcja ta dokumentuje i automatycznie opracowuje dane procesowe. Jako rozwinięcie funkcji TELEMATICS automatycznie – bez udziału operatora – przenosi dane robocze poszczególnych pól na serwer, gdzie są one interpretowane i opracowywane. Odbywa się to na bazie wcześniej załadowanych w systemie granic pola. Wszystkie ważne informacje dotyczące maszyny można eksportować w formacie IsoXML, dzięki czemu ich dalsza obróbka nie stanowi problemu.

TUCANO 500

Mapowanie plonów.

Zarządzanie zleceniami w CEBIS.

W CEBIS można zarządzać zadaniami. Oprogramowanie CLAAS AGROCOM MAP START pozwala wstępnie przygotować dane dotyczące klienta lub pola, które są uruchamiane i opracowywane w CEBIS.

 • Wszystkie informacje są zapisywane po wykonaniu zlecenia lub na koniec dnia pracy
 • Dane te można wydrukować w maszynie lub przenieść na pamięć USB
 • Wszystkie dane można odczytać i opracowywać na komputerze
 • W CEBIS można obejrzeć i wydrukować także liczniki dzienne, całkowite i dane dotyczące roślin

Zarządzanie zleceniami w terminalu S10

TUCANO 500

Mapowanie plonów w CEBIS.

Dzięki zarządzaniu zleceniami można stworzyć w TUCANO kartografię plonów. Czujniki TUCANO mierzą wysokość plonów i wilgotność ziarna. Równocześnie CEBIS uzupełnia współrzędne geograficzne przy pomocy satelitów GPS. Wszystkie wartości pomiaru są zapisywane i można je przenieść na napęd USB. Za pomocą dołączonego oprogramowania AGROCOM MAP START można wyrysować dokładną mapę plonów – stanowiącą bazę przyszłej strategii produkcji.

Remote Service. Wejście do świata sieci CLAAS.

Zachęcamy do wkroczenia z nami w nową erę serwisu, której podstawę tworzą nowe technologie.

Zachęcamy do skorzystania z inteligentnego połączenia w sieć maszyn CLAAS. W ten sposób partner handlowy i serwisowy ma bezpośredni dostęp do maszyn klientów i określonych danych, co umożliwia szybsze i bardziej bezpośrednie reagowanie w razie konieczności przeprowadzenia konserwacji lub serwisowania.
A teraz to, co najlepsze: CLAAS pokrywa koszty usługi Remote Service przez 5 lat. Wystarczy tylko wyrazić zgodę.

Korzyści z wykorzystania Remote Service.

Szybsze rozwiązywanie problemów.

 • Maszyna rozpoznaje usterki i informuje operatora
 • Maszyna przesyła komunikat o błędzie do partnera serwisowego
 • Partner serwisowy zdalnie identyfikuje błąd

Korzyść: Natychmiastowe rozwiązanie problemu dzięki dostawie i instalacji części zamiennej w miejscu użytkowania maszyny.

Rejestracja.

W taki sposób można uzyskać dostęp do usługi Remote Service.

Proaktywne planowanie konserwacji.

 • Maszyna zgłasza nadchodzące potrzeby konserwacyjne do partnera serwisowego
 • Partner serwisowy przedstawia propozycję daty przeprowadzenia konserwacji
 • Partner serwisowy zamawia z wyprzedzeniem sprzęt CLAAS ORIGINAL zgodnie z zakresem konserwacji

Korzyść: Szybkie przeprowadzenie konserwacji.

Dla firmy CLAAS bezpieczeństwo pracy jej klientów jest najwyższym priorytetem we wszystkich działaniach. Dlatego postępujemy zgodnie z prostą zasadą – klient ma zawsze pełną kontrolę nad CLAAS Remote Service:

 • Dane należą wyłącznie do użytkownika
 • Połączenie stosowane do przesyłu danych jest w 100% bezpieczne
 • Przekazywane są wyłącznie informacje dotyczące stanu i wydajności maszyny oraz dane diagnostyczne i warunki użytkowania. Dane dotyczące plonów nie są przesyłane

1 Opcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.