Partner Agro Sp. z o.o.

Elewatorska 13
15-620 Białystok
Telefon: 85 662 71 23
E-Mail: jlutostanski@partneragro.pl

Osoby upoważnione do reprezentacji firmy: Janusz Lutostański

Sąd właściwy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Godpodarczy krajowego Rejestru Sądowego