O FIRMIE
OFERTA

SERWIS, CZĘŚCI ZAMIENNE
PROMOCJE
KONTAKT DofinasowaniePARTNERAgro Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 13, 15-620 Białystok
tel/fax (085) 662-71-23


Serwis i części zamienne:

--- Paweł Kuklik ---
email: p.kuklik@partneragro.pl
tel. kom. 607 460 480

--- Karol Buczyński ---
email: k.buczynski@partneragro.pl
tel. kom. 661 500 424

Sprzedaż:

--- Radosław Drobotko ---
email: rdrobotko@partneragro.pl
tel. kom. 661 500 558

Mechanicy:

--- Krzysztof Krasowski ---
email: k.krasowski@partneragro.pl

--- Tomasz Raciborski ---
email: t.raciborski@partneragro.pl

--- Kamil Suszko ---
email: k.suszko@partneragro.pl
Organ Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000327428; NIP 544-151-64-45; REGON 200264106
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00zł
Bank: Spółdzielczy Bank Rozwoju 40 8769 0002 0000 5832 2000 0010© 2023